Kundtjänst

Försäljning och teknisk rådgivning:
044 -356 9000 +358 (0)44 356 9000


Må-Fre Kl. 9-17

Webshop leveranser:
  • Fraktkostnaderna enligt vikt
    och visas vid kassan
  • Leveranstid ca. 2-5 vardagar om inget annat uppges i produktinformationen

Avhämtningspunkt: (ring på förhand!)
Vasavägen 837
66710 Kaitsor

För kunder i Sverige, se pålgrundarna.se

Begär offert

Montering 

Produkten är endast avsedd för utomhusbruk. Det är viktigt att tunnan placeras på en plan yta som håller för hela tunnans tyngd (ca. 1600 - 1800 kg vatten-fylld). Grunden kan t.ex. göras av krossgrus som vibreras/jämnas eller så kan du gjuta den i betong. Grunden skall vara vågrät och tillräcklig för badtunna och utvändig kamin. Se skiss nedan.

Försäkra dig om att tunnan inte växer in i vegetation eller långt gräs. Det förhindrar att trävirket andas och inverkar negativt på tunnans livslängd.

Observera att då du lyfter tunnan skall du lyfta längst ner, lyft inte i tunnans övre kant!

                             

Brandsäkerhet

Om badtunnan placeras nära byggnader, t.ex. en terrass bör man försäkra sig om att skorstenen är tillräckligt långt från brännbara material. Kom ihåg säkerhetsavstånd både i sidled och höjdled.  

Säkerhetsavståndet är minst tre (3) meter från skorstenen till brinnande material.

Brandsäkerhetsavstånden kan variera så du bör kontakta din egna brandmyndighet och försäkra dig om vad som gäller på din ort.

Användning

Badtunnan skall alltid fyllas minst 10 cm över den övre genomföringen till kaminen innan man gör upp eld i kaminen. Badtunnan skall alltid vara full så länge det finns eld eller glöd i kaminen. För låg vattennivå leder till att kaminen smälter!

Innan uppvärmning skall man försäkra sig om att kaminen är vattenfylld genom att öppna avtappningskranen på baksidan av kaminen och kontrollera att det kommer vatten. Badtunnan/kaminen får inte tömmas innan elden/glöden har slocknat helt och kaminen har svalnat.

En fylld badtunna får inte frysa på vintern eller när det är risk för frost!

                              

                                                      Vattnets miniminivå med utvändig kamin.

                                   

                                                       Vattnets miniminivå med invändig kamin.

Badtunnans användning, skötsel och säkerhet

Fyll badtunnan innan du börjar elda. Badtunnan kan värmas i god tid innan användning. Användning av lock under uppvärmningen förkortar uppvärmnings-tiden och vedåtgången.

Lagom vattentemperatur är ca 38 grader vilket också är högsta rekommenderade vattentemperatur.

Försäkra dig om badtunnans renlighet och hygien genom att rengöra den tillräckligt ofta. Det lönar sig att utföra rengöringen samtidigt som den töms. Används vattnet flera gånger, rekommenderar vi att man använder optimala tabletter för ett klorfritt vatten i badtunnan. Dessa tabletter hittar man i vår nätbutik.  

Badtunnan värms bäst med ved som kluvits till mindre bitar. Grova eller fuktiga vedträn kan lätt fördubbla uppvärmningstiden. Kaminen och skorstenen bör sotas ibland. Sotning och rengöring bör göras senast när uppvärmningstiden ökar.

Töm askan efter varje användning!

Vid användning på vintern skall man försäkras sig om att kaminen inte fryser. Garantin täcker inte frostskador!

Håll badtunnan täckt med lock när den inte används för att undvika skräp och smuts i tunnan. Också under uppvärmning hålls locket på för att förkorta uppvärmningstiden. 

 

Garanti

Garantin är ett (1) år på en ny kamin/badtunna förutsatt att bruksanvisningen följts.