Frågor & svar

För vilka byggen kan man använda skruvpålar?

Användningsområdet är obegränsat. Allt från bostadshus, gårdsbyggnader, terasser, staket, bryggor, motorvärmastolpar och kommunalteknik till undervattens grundning och hallar. 

"Passar till allt"

Kan jag installera skruvpålar själv?

De manuellt monterade skruvpålarna lämpar sig om man behöver ett mindre antal pålar och i fina jordmåner eller om byggplatsen är svårtillgänglig. Manuellt monterade pålar kan dras ner tex. med järnspett. Se mer under fliken "montering"

Säljer ni färdigt monterade grunder?

I våra nyckellösningar ingår material, montering och transporter. En färdigt monterad grund är att föredra om ni vill ha en bekymmersfri lösning till fast pris.

"Bäst är att man inte är tvungen att vänta på en massa olika skeden utan får ett datum när det är klart"

Vad skall jag göra före grundning?

Om det krävs bygglov söks det vanligen av kunden eller hustillverkaren. Sen bygglovet är beviljat märker kommunens / stadens byggnadsinspektion ut byggplatsen. Sen sköter vi allt material, transporter och montering.

För vilka jordmåner lämpar sig skruvpålarna?

Skruvpålarna lämpar sig för lera, sand och fina moränmarker.

Är det dyrt att grunda med skruvpålar?

Totalkostnaden för en färdig installerad pålgrund är nästan alltid lägre än för andra grundningsmetoder, samtidigt som det är en mycket bra grund. Grävarbeten och materialbyten kan undvikas. Vanligen behövs ingen dränering eller tjälisolering när pålarna skruvas ner under tjälgränsen.

"Betydligt förmånligare än andra alternativ vi tittat på"

Är pålgrundning miljövänlig?

Montering av pålgrunden är skonsam för näromgivningen, tex. gräsmattor, stensättningar, asfalt mm. Det lämpar sig utmärkt för grundning i speciellt känsliga och svåråtkomliga miljöer. Monteringen är tyst och vibrationsfri. Det byts inte några jordmassor vid pålgrundning vilket är bra både för miljön och plånboken. Dessutom går pålarna att återanvända.

Går en pålgrund att flytta?

Pålarna går att skruva upp igen och återanvändas! Därför passar de utmärkt också för tillfälliga byggnader.

Vi har beläggning där biltaket kommer, hur gör ni då?

Det är bara bra, vi kör pålarna genom beläggningen utan att skada runt om så ni får färdigt golv "på köpet".

Är pålgrundning en ny metod?

Skruvpålning är en beprövad grundningsmetod som har varit i användning sedan 1830-talet. Skruvpålen uppfanns av en blind irländsk ingenjör och tegeltillverkare, Alexander Mitchell. Skruvpålarna användes första gången vid byggandet av fyren Maplin Sand i mynningen av Themsen år 1838. Med de goda erfarenheterna från premiären byggdes många fyrar världen över enligt samma koncept, med Mitchell som konsult och rådgivare. Fyren Maplin Sand stod kvar fram till 1932 då den förstördes.

Källa: Wikipedia

Var tillverkas PihaPRO®- badtunnan?

PihaPRO®-badtunnorna tillverkas i Österbotten, Finland.

Var finns badtunnornas närmaste återförsäljare?

PihaPRO®-badtunnorna säljs direkt av tillverkaren till kunden, utan mellanhänder. Således får kunden en badtunna av hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris, vilket är en stor fördel för kunden. 

Hurudan grund kräver badtunnan?

En bra grund för badtunnan är ett jämnt underlag, som håller för en vattenfylld tunnas vikt, eftersom den kan väga upp till 2000 kg. En bra grund är t. ex. en vibrerad krossgrusbädd eller betongplattor.

Hur länge tar det innan man kan börja bada (efter leverans)?

PihaPRO®-badtunnan levereras färdig monterad och kaminen löst. Mottagaren behöver endast ansluta kaminen med tillbehör. Före ibruktagandet bör man även noggrannt bekanta sig med instruktionsboken. 

Hur snabbt värms badvattnet upp?

Baserat på kundernas erfarenhet värms badvattnet i PihaPRO®-badtunnan upp på ca två timmar (5-38°C), förutsatt att locket hålls på under uppvärmningen och att man eldar med torr ved. Vi rekommenderar att ca 50x5x5 cm:s vedträn används. 

Hur värms badvattnet upp?

Badvattnet värms upp med den vedeldade kaminen som levereras tillsammans med badtunnan. Då vattnet värms upp, måste tunnan vara fylld med vatten. Vattennivån måste vara högre än övre genomföringsröret till kaminen. Då vattnet värms stiger det uppåt i kaminen och rör sig via genomföringsröret till tunnan. Kalla vattnet i tunnan trycks ner och går in i det nedre genomföringsröret till kaminen. 

Hur rengörs badtunnans insida?

Insidan bör rengöras regelbundet med ett passande rengöringsmedel (t. ex. tallsåpa), sköljas med vatten och torkas väl. Plasttunnorna är lättskötta, eftersom deras släta yta är lätta att hålla rena från smuts. 

Blir kaminen varm?

Kaminens utsida blir lika varm som det uppvärmda badvattnet. Kom ändå ihåg att skorstenen, kaminens lucka och framsidan på kaminen kan man bränna sig på! 

Är kaminen sönder då det är fukt i den?

Temperaturskillnaden mellan det kalla vattnet och varm luft kan orsaka kondens i askrummet. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att kaminen läcker, bara för att det är fukt i den. Efter tändningen kan det flöda rikligt med vatten, men det är inte fråga om läckage, om inte vattnet i badtunnan minskar. 

Hur tömmer man vattnet ur badtunnan och kaminen?

Töm först ur badtunnan. I tunnans botten finns en vattenavtappningsöppning från vilken vattnet via avtappningsröret rinner ut ur tunnan. Led eventuellt undan vattnet med en slang.  Då tunnan är tömd kan du fortsätta tömma kaminen. Kaminens avtappningskran hittar du på kaminens baksida. 

Kaminen har frusit, vad skall jag göra?

Ifall kaminen har frusit, kan du försöka tina upp den med t.ex. en värmeblåsare. Om inte det hjälper, kan man koppla ur kaminen och ta in den i ett uppvärmt utrymme. OBS! Elda inte i kaminen, ifall du misstänker att den frusit.

Hur länge kan man ha vatten i badtunnan på vintern?

I kallt väder får du inte lämna vatten i badtunnan, för kaminen och plastdelarna fryser då lätt. Under hårda köldgrader hålls vattnet i badtunnan smält ungefär ett dygn efter uppvärmningen, ifall tunnan är täckt med lock. Under vinterhalvåret rekommenderar vi att tunnan töms efter varje badstund.

 

Kan man använda havsvatten i badtunnan?

Efersom kaminen är tillverkad i marinaluminium, kan man använda havsvatten i badtunnan.